VALI CẤP CỨU CHUYÊN DỤNG

Xuất xứ: Nhập khẩu

Tiện dụng trong sơ cấp cứu di động, trên xe cứu thương.

Liên hệ:

0938 00 18 18

Hình ẢnhThiết Bị Y Tế Đi Kèm

vali-cap-cuu-chuyen-dung-10-anlacxanh

vali-cap-cuu-chuyen-dung-11-anlacxanh

Bình Oxy (2L)
Băng cuộn
Ống nghe
Ống thông đường tiểu
Nhiệt kế
Thanh nẹp
Máy đo mạch
Kẹp cầm máu