Dịch Vụ Đồng Sơn

Dịch vụ đồng, hay còn gọi là dịch vụ sửa chữa xe tại nạn, gặp sự cố hoặc hư hỏng do điều kiện bất khả kháng là điều hoàn toàn không tránh khỏi. Thông thường, dịch vụ đồng được gắn với dịch vụ sơn, bởi sau khi trả lại nguyên trạng thô cho chiếc xe từ sửa chữa đồng, mọi khách hàng đều mong đợi nhận lại xe với chất lượng sơn nguyên thủy và không tỳ vết.

Tin liên quan: